ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน

เข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ Kru Udorn ครับ

welcome-1.jpg

วีดีโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์

mini%20marathon%202020_210516_edited.jpg

Kru Udorn Chatree 

ครูอุดร  ชาตรี

สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.3/2, ม.4/2-5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

line.jpg
line.jpg
line.jpg
line.jpg
line.jpg